โรงเรียนนานาชาตินิสท์

0-2017-5888
nist@nist.ac.th

ข้อมูลธุรกิจ

โรงเรียนนานาชาติ NIST ย่านสุขุมวิท กรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เป็นโรงเรียนนานาชาติ IB ที่ได้รับการสนับสนุนของสหประชาชาติ ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของ NIST International School Foundation และได้รับการรับรองผ่านสภาโรงเรียนนานาชาติและสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยนิวอิงแลนด์

โรงเรียนนานาชาตินิสท์

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้างพลังและเสริมสร้างชีวิต ผู้นำด้านการสอนและการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า สำหรับนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมปลาย ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของ UN ผ่าน Service Project ที่จะพัฒนาสังคมโลกอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้น การสร้างทักษะการเรียนรู้ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ที่มีความจำเป็นต่อความสำเร็จในชีวิตมุ่งสู่การเป็นผู้นำที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต ผู้สำเร็จการศึกษาจาก NIST สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดได้ทั่วโลกได้อย่างภาคภูมิใจ

นักเรียนโรงเรียนนานาชาตินิสท์

สินค้าและบริการ

โรงเรียนนานาชาติ นิสท์ เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับโลก International Baccalaureate (IB) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดรับนักเรียนมากกว่า 1,500 คนจากกว่า 50 สัญชาติ

  • หลักสูตรอินเตอร์ ระดับประถมศึกษา นานาชาติ (PYP: Primary Years Programme)
  • หลักสูตรอินเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา นานาชาติ (MYP: Middle Years Programme)
  • หลักสูตรอินเตอร์ ระดับอนุปริญญา นานาชาติ (DP: Diploma Programme)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร 0-2017-5888 ต่อ 1103 วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.00 น.

 

บรรยากาศภายในโรงเรียนนานาชาตินิสท์

โรงเรียนนานาชาติ NIST มีความแตกต่างที่เหนือกว่า เราไม่ใช่แค่โรงเรียนหรือสถานที่เรียนหนังสือเรียนรู้วิชาเท่านั้น แต่เราสร้างโอกาสให้นักเรียนของเรา ที่ไม่อาจได้รับจากโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ เราพัฒนาโปรแกรมพิเศษของเราเอง สอดคล้องกับพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้นักเรียนของเราได้รับคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกและระดับชาติในการสอบประกาศนียบัตร IB อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาลูกหลานของท่านให้เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมความสัมพันธ์ที่ดีกับทั่วโลกตั้งแต่วัยเยาว์

ผู้สำเร็จการศึกษาจากนิสท์

โปรแกรม NIST X: เป็นโปรแกรมการรวมกิจกรรมต่าง ๆ สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติเชิงบวก สอนให้รู้จักการค้นคว้า การใช้กระบวนการคิด-วิเคราะห์ลำดับขั้นตอน การลงมือปฏิบัติ ประมวลผลและรู้จักการนำเสนอในรูปแบบ Project Exhibition โดยได้รับคำปรึกษาจากครูผู้สอน ควบคู่กับโปรแกรมการเรียนการสอนมาตรฐาน เด็กๆ ที่นี่ได้เริ่มต้นทำกิจกรรม จำลองการทำโครงการธุรกิจตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่ ทำให้เด็กมีประสบการณ์ก่อนคนอื่น นั่นหมายถึงอนาคตที่ดีที่สุดของลูกหลานของท่านที่หาได้ยากจากสถานศึกษาอื่นๆ

กิจกรรมฉลองครบรอบ 25 ปีโรงเรียนนานาชาตินิสท์

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆ ให้ลูกรักอยู่ โรงเรียนนานาชาติ ที่มีระบบการเรียนแบบ IB เรียนจบแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ต่างประเทศได้ แนะนำ โรงเรียนนานาชาติ นิสท์ ย่านสุขุมวิท กรุงเทพ ภายใต้นโยบายมุ่งเน้นจัดการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนทุกคน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้วยครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

แคตตาล็อกออนไลน์

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

โรงเรียนนานาชาตินิสท์

ที่อยู่
36
ถนนสุขุมวิท ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-15:30

พิกัด

13.747147, 100.559692

ภาพกิจการ

  • โรงเรียนนานาชาตินิสท์

  • นักเรียนโรงเรียนนานาชาตินิสท์

  • โรงเรียนนานาชาตินิสท์